کاشت ناخن بیبی بومر

کاشت ناخن بیبی بومر یکی از طراحی های قدیمی و مدرن مورد علاقه ی اکثر خانمها . طراحی که عین سادگی حامل زیبایی خاصی است .